ศาสนาและความเชื่อ

พิธีกรรมสำคัญ :

“พิธีเมาะโล่นเปียะเด่อ” (สู่ขวัญสัตว์) เป็นพิธีกรรมเพื่อขอขมาต่อสิ่งเหนือธรรมชาติโดยผ่านผู้อาวุโสโดยเฉพาะที่เป็นผู้ชายเป็นผู้ประกอบพิธี สิ่งเหนือธรรมชาติในฐานะผู้ดูแลสิ่งต่างๆ ในป่าอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากร ชาวมละบริจึงเป็นเพียงผู้ขอใช้ในสิ่งที่มีเจ้าของดูแลอยู่ การนำสิ่งของผู้อื่นมาใช้โดยเฉพาะกับสิ่งเหนือธรรมชาติจึงต้องมีการขอขมา