ประวัติศาสตร์

มละบริมาจากไหน

มละบริ เป็นชนพื้นเมืองของไทยทางภาคเหนือ เดิมมีชื่อที่รู้จักกันในชื่อ “ผีตองเหลือง” ถูกบันทึกว่าเป็นชนเผ่าเร่ร่อนล่าสัตว์หาของป่าในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ในเขตรอยต่อของ 3-4 อำเภอคือ อำเภอร้องกวาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และอำเภอเวียงสา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยสิ่งที่คิดสำหรับคนทั่วไปคือ คนกลุ่มนี้จะใช้ใบตองสร้างบ้าน เมื่ออาหารไม่มีแล้วก็จะย้ายถิ่นไปเรื่อยๆ พลุบๆ โผล่ๆ ตามป่าลึก จึงถูกเรียกชื่อว่า “ผีตองเหลือง” และตัดคำว่า “ผี” ออกในปัจจุบัน คงเหลือแต่ “ตองเหลือง” แต่คำเรียกเหล่านี้เป็นคำเรียกจากคนภายนอกเรียกพวกเขา แต่พวกเขาเองเรียกตัวเองว่า “มละบริ”