การกระจายตัวชุมชนและประชากร

ประชากร มละบริ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน

1.หมู่บ้าน ห้วยหยวก มีประชากรจำนวน มากที่สุด 147 คน

2. หมู่บ้าน ห้วยฮ่อม มีประชากรจำนวน 92 คน

3.หมู่บ้าน ภูฟ้า มีประชากรจำนวน 78 คน

4.หมู่บ้าน ห้วยลู่ มีประชากรจำนวน 45 คน

5. 4.หมู่บ้าน ท่าว่ะ มีประชากรจำนวน 34 คน

ข้อมูลประชากรมละบริ

มละบริมีประชากร รวม

ชาย 188

หญิง 208

มละบริมีมากที่สุดหมู่บ้าน ห้วยหยวก